Этот аксессуар подходит:
Vita215
32 900
Vita187
28 500
Malia23-311
32 200
Alba5019
57 300
Alba5719Z
49 900
Vita401
42 900
Vita193A
74 900
Vita424
33 400
Vita124
69 700
Malia21-111
24 700
Laguna7792A
31 500
Vita186
77 700
Vita152R
32 000
Vittoria5488
33 000
Vittoria5354
19 800
Alba5932A
48 000
SoleMare7499
26 300
Luce2206
75 700
Vittoria8070
31 000
Vita368
32 200
Luce40292B
57 600
Alba5016midi
38 300
Avrora1001
27 400
Vita015KZ
28 000
Vita375
28 000
Vittoria5393C
33 500
SoleMare8405A
32 200
Vita427
38 700
Vittoria4988SE
25 700
Vita447
38 000
Luce4456C
72 800
Luce6902
74 500
MX4373F
23 000
Vita269
36 700
Vittoria5121
29 400
Jolie50389
29 200
Alba5619
64 500
Vita382
25 900
SoleMare8405В
32 200
Vita407B
29 700
Vita247
27 700
Vittoria4451
45 700
Vittoria5686
32 900
Vittoria4896TL
28 500
MX4101
27 800
Vittoria4419B
28 000
Laguna1587
22 000
Alba5728A
57 300
Juliana5364
26 700
Vita384
45 400
Alba5089
33 500
Vittoria5788A
32 600
Laguna7799
31 200
Nucole3018
28 300
Malia20-049
24 800
Vita256
56 500
Vita343
29 200
Vittoria4970STB
28 800
Vita196
32 700
Vita339A
33 700
Vita216
57 300
Avrora170576b
31 400
Vita480
47 300
Juliana5351A
28 400
MX3912
15 000
Vittoria4523
32 900
Juliana5293B
33 700
Laguna8013
50 000
Alba5026
30 000
Jolie223054W
49 300
Vita456
36 500
Avrora3279
26 700
Vita359
27 800
Vittoria3794A
29 800
Luce7243NX
75 800
Vita314
47 700
Vita103A
33 400
Alba5633A
46 200
Vittoria4923X
29 700
Vittoria5121N
29 400
Vita287N
50 500
Nucole1010A
29 900
Vita315
49 000
Alba5016
41 500
MX4101A
27 800
Darina22008
39 700
Juliana202131
29 900
Vittoria4760FN
28 500
Malia2876
52 300
Vita439
37 500
Vittoria4754K
26 500
Vittoria4757C
25 000
Malia2562
34 000
Vita451
28 300
Alba5822
27 500
Vita196B
32 700
Vita293
55 900
Vittoria4809K
28 000
Vita215B
32 900
Luce2025
42 000
MX-i-06
23 000
Luce4452
72 500
Vita190X
34 000
Vita471A
29 300
Malia2644
34 000
MX4205B
28 400
Vittoria5757A
23 000
Avrora3279A
26 700
Vita417
53 900
Vita218
48 700
Alba5381
41 700
Vittoria4496
27 300
Vita101
35 500
Alba5855A
33 500
Vittoria5206Z
28 000
Vittoria5007
23 500
Vittoria4496A
27 300
MX133C
29 300
Vita190C
34 000
Vittoria4638F
29 200
Vita391
29 700
Vittoria4434
48 000
Vita147СR
31 500
Vita339C
33 700
MX4632
29 500
Vittoria4575B
29 500
Alba5619L
64 500
Vita366
67 700
Avrora170551
10 000
MT170649
14 850
Vittoria4984ST
27 000
Vittoria4757X
25 000
Felicita55921C
15 600
Nucole3019
32 200
Vittoria4517C
32 700
Malia23-304
33 000
SoleMare7318Y
28 000
Vita465X
45 200
Vittoria5429
33 200
Vita268
31 900
Vita187X
28 500
Luce7165C
84 000
Vittoria4760B
28 500
Vittoria4533
28 700
Vita496
69 500
Luce7328A
78 500
Juliana5364C
26 700
Laguna2298
45 700
MX4026F
26 000
Vittoria5374
22 300
Vita104
47 200
WH1002
92 000
Vita190Z
34 000
Jolie50394A
36 500
Vita453D
32 500
Vita192
89 900
Vittoria5640N
25 000
Vittoria4776B
22 700
Vita494
34 300
Felicita55858
19 900
Vittoria4754L
26 500
Vita386
46 400
Jolie5649W
44 700
Vita425
54 200
Vita306
39 500
Vittoria4923ST
29 700
Vittoria4476
37 200
Vittoria4767
26 000
Vittoria4754A
26 500
Vittoria5465S
31 200
Vita416N
34 000
Malia2759N
35 000
Jolie5102-1
54 700
MX4106F
15 900
Vita444X
40 900
Vita406
38 400
Alba5018
40 500
Vita109
59 000
Alba5719mini
45 900
Laguna1612
18 400
Vittoria4989ST
27 000
Vittoria4468
29 500
Vittoria4616Z
25 000
Luce40292A
57 600
Vita453C
32 500
Vittoria4804A
26 400
Luce4451
74 400
Nucole1010N
29 900
Malia2627
27 400
Vita193
74 900
Vita399
77 200
Vittoria4664
23 000
Nucole1016A
34 700
Vita472B
39 000
Luce4450
74 500
Vittoria5526Sim
29 700
Vittoria4698F
36 200
Vita363
49 800
Vittoria4865midi
22 300
Jolie22-3092
55 700
Vittoria5308ORG
39 400
Vittoria4821ST
15 000
Vittoria4865midiY
22 300
Avrora170006C
10 400
Vita120
29 700
Vittoria4469AF
32 000
Fiori77066
24 000
Vita441
48 100
Malia2212miniA
31 000
Vita346
49 500
Alba5372
39 800
Luce7083K
44 600
Malia23-307
35 000
Vita414
31 700
Luce7328X
78 500
Vita408
44 700
Vittoria5693
23 000
Vita217
56 000
Vita176
48 700
Jolie50394
36 500
Vita311
38 400
Vittoria5242
26 300
Venetta3287BB
34 000
Vita179AN
34 800
Malia20-064Y
17 500
Alba5042midi
38 700
Alba5254
37 700
Vittoria4517XNN
32 700
Vita365
67 200
Vita146
26 700
Vittoria4372a
33 500
MX4026D
26 000
Vittoria4760A
28 500
Vittoria4936TL
32 500
Vita215C
32 900
Malia2337
25 700
Vita387
35 200
Vita310
31 800
Vita488
32 000
Vittoria4976K
26 700
Vittoria5693C
23 000
Alba5127
25 000
Vita172
27 500
Vita349A
33 800
Darina017
51 600
Vita320B
33 700
Laguna2246Y
43 500
Vita416A
34 000
Alba5546R
43 000
Vita241
43 700
Alba5728
57 300
Vittoria4517B
32 700
Vita453A
32 500
Vita471
29 300
Vittoria4569N
26 000
Malia20-064B
17 500
Vittoria4472
32 400
Vittoria4468BN
33 500
Vittoria8002
38 000
Vittoria4754Z
26 500
MX4101B
27 800
Alba5728G
57 300
Vita105R
33 400
Jolie24-124
58 800
Laguna7792B
31 500
Vita475
47 800
Vittoria4768X
24 900
Vita246
38 400
Nucole1010X
29 900
Vittoria3993M
19 400
Vittoria4970STA
28 800
Vita398
47 300
Vita484C
26 900
Vita476A
29 500
Vittoria4797
25 300
MX4205XY
28 400
Vita164
53 800
Vita289
98 900
Luce7083W
44 600
Malia23-327B
24 900
MX4016AN
32 000
Vittoria4582F
35 000
Vita445B
33 000
MT268X
19 800
Vittoria4414A
24 000
Vita139
56 300
Jolie22-3059
62 000
Alba5195
46 200
Laguna7231
31 000
Laguna7792
31 500
Vittoria5763
37 400
Vittoria5008
31 400
Vittoria4417
29 800
Vita178
34 300
Vita312
43 500
Vittoria4665F
24 800
Verita2201
38 200
Jolie50395
33 000
Vittoria5634A
29 200
MX4265
24 900
Vita407
29 700
Vita465C
45 200
Vittoria4584F
33 800
Vita356
32 400
Alba5714A
59 000
Vita136
43 800
Alba5721C
59 500
SoleMare5115
34 300
Vita419
33 600
Vittoria4949ST
25 000
Vita307
59 700
Vittoria5321
31 400
MT170611
9 600
Jolie5617W
46 000
Malia20-065A
17 500
JH1002R
29 600
Vita302
31 300
Malia2028
26 700
Juliana2022
32 700
Vittoria5788
32 600
Vita476
29 500
Vita212
54 300
MX3808UA
15 000
Vita418
40 700
Vita123
84 600
Vita503
28 700
Juliana5293C
33 700
Luce7066
53 700
Vittoria4517BA
32 700
Malia21-129
23 700
Vittoria5586A
33 000
Laguna2246
43 500
Vita436
49 400
Vita355
38 700
Vittoria5788K
32 600
Alba5841
37 500
Vittoria4496X
27 300
Alba6067K
34 300
Jolie23-4041
52 700
Govana55826
26 300
JH3004
29 000
Vita266
37 700
Alba4832
20 000
Vittoria4636FS
28 600
Malia20-092A
24 300
Vittoria4861X
30 000
Laguna7799L
31 200
Venetta3287BA
34 000
Jolie5649X
44 700
Laguna1416
46 700
Laguna8022
49 900
Luce7129
87 000
Vita171
35 500
Nucole1012
41 800
Laguna8005
49 800
Vittoria4656
24 800
Vita249
33 800
Vittoria4468Z
29 500
Vita449
33 500
Govana56649
33 900
Malia20-059A
24 800
Vittoria4606F
32 400
Vita280A
47 900
Vita347
53 800
Vittoria4301
17 500
Laguna1656
27 000
Laguna8025
41 900
Malia20-075
24 300
Vita329
49 400
MX3808UF
15 000
Vita440
35 400
Jolie5617AC
46 000
Malia2045
23 600
MX4250
24 500
MT268F
19 800
Alba5721A
59 500
Vita015A
28 000
Luce5043A
68 400
Vita270
39 600
Vita402
38 500
Vita162
37 700
Alba5619B
64 500
Vita501
49 400
Nucole1016
34 700
L22661
65 800
Jolie5649N
44 700
Vita297
53 400
Vittoria4934SE
21 000
Vita312X
43 500
Laguna2221N
38 700
MT150
18 000
SoleMare8405
32 200
Vita210
31 700
Nucole3015B
37 600
Vittoria4688CRS
32 000
Vita147b
31 500
Vittoria4638FA
29 200
Vittoria5270
26 900
Vittoria4861ST
30 000
MX4345
22 700
Laguna1006
31 400
Vittoria4577FS
23 800
Alba5728B
57 300
Malia2022
29 700
Vittoria5316K
26 500
Vittoria4970STK
28 800
Vittoria4421A
24 900
Vita433
29 200
Vita374
32 400
Malia23-334A
36 300
Jolie22-3085A
57 300
MT133-2
29 300
Vittoria5757
23 000
Vittoria4443FD
26 000
Vita147F
31 500
Vittoria4865midi
22 300
Vittoria3814
37 000
Vita160
39 300
Laguna9135N
38 500
Vita2222
47 800
Vita215X
32 900
Jolie5649K
44 700
Vittoria5760
28 700
Vita231
32 700
Vittoria3794B
29 800
Nucole2006A
34 200
Luce5111
41 500
Malia2324
27 000
Vittoria4768CB
24 900
Vita191A
32 200
Jolie5649D
44 700
Vita245
49 700
L22668
31 700
Vittoria4726N
28 800
Darina21075
46 200
Vita308
36 700
Vita349
33 800
Vita325
52 500
Свадебное платье Nucole1003
42 900
Jolie22-3085
57 300
Vittoria5393K
33 500
Vittoria4768A
24 900
Alba5390X
42 200
Vittoria4638FR
29 200
SoleMare8380A
25 300
Vita472KC
39 000
Laguna8039
39 700
Vita112C
44 900
Vita364
38 900
Malia20-004
19 200
Vittoria4970STX
28 800
Luce7085
87 300
Luce7083
44 600
Vita106R
47 200
Laguna8652
29 900
Juliana5364A
26 700
Vittoria4841PYB
27 200
Vita181A
49 000
Vita133
64 700
Vita243
34 300
Vittoria5760A
28 700
Vita361
49 400
MX4026A
26 000
Avrora3263
22 800
MX4106L
15 900
Vita487A
31 000
Vittoria4768Y
24 900
SoleMare5039
28 500
Vita438
43 800
Vita205
53 000
Vita334
48 800
Vita261
78 000
Luce7489A
87 300
Vita489K
25 700
Vita112
44 900
Vita295
62 200
Vita385
41 800
Jolie5617K
46 000
Alba5719
49 900
Vita333N
62 000
Nucole3026
44 700
Vittoria5788С
32 600
Vita285A
37 500
Malia2524A
27 400
Vita431
27 800
Jolie50405A
34 500
Vita492
26 400
Alba5760A
44 000
Malia21-167B
36 200
MX4026k
26 000
Malia20-034N
34 200
Vita316
52 500
Vittoria5439AC
36 700
Juliana5293
33 700
Vita254
32 600
Vita107
35 600
JH1089
10 000
Laguna1270
48 800
Vita244
49 900
Vita495
33 200
Felicita55134
22 000
Laguna2208
34 600
Laguna7653R
24 000
Vita259
46 300
Avrora170506
10 000
Vita230A
29 900
Vittoria4468A
29 500
Vita423K
29 500
Vita452
32 500
JH1041
10 000
Vita336
58 800
Vita410RD
33 600
Vita339
33 700
JH1044
9 900
SoleMare7318X
28 000
Vittoria5250
15 200
Vita190A
34 000
Vita187A
28 500
Vita276
64 900
Avrora170664
10 000
Laguna1613
26 000
Felicita55756A
18 700
MX4036ABC
21 800
Laguna7652AS
30 200
Alba5841A
37 500
Vita255
57 000
Vita157a
42 800
Malia20-068
21 800
Malia21-167A
36 200
Vittoria4517KA
32 700
Vita397
43 800
Alba6055
44 000
Laguna1442
37 000
Laguna2226
52 500
MX4205R
28 400
Vittoria4517XN
32 700
Alba5390midi
39 800
Malia2871
56 000
Vita468
61 500
Alba5719A
49 900
Juliana5296A
32 000
Vita410AC
29 000
Vittoria4417a
29 800
Vittoria4465
29 900
Malia21198
24 500
Nucole4011
34 000
Vita460
38 300
Vita105B
33 400
Alba5619A
64 500
Vittoria4754X
26 500
Luce7316
77 000
Alba5633
46 200
Alba5719AN
49 900
Vita442N
43 500
Vittoria5614C
31 200
Luce5343X
68 400
Malia23-327
24 900
Vita277
49 700
Vita221
59 700
Malia23-327A
24 900
Alba5668K
53 500
T-52622
29 700
Vita372
44 700
Vita486
27 500
Vita232
32 200
Vita171A
35 500
Vita469
17 000
Vittoria5217
25 000
Vita465D
45 200
Nucole3013B
33 000
Vittoria4481R
23 500
Vittoria4251
29 900
Vita160A
39 300
Vittoria4517
32 700
Vita390
31 800
SoleMare5051
27 600
Vita228
45 900
Malia20-064
17 500
Nucole3013X
33 000
Jolie50396A
44 500
Vita396
42 600
Vittoria5634
29 200
Alba5042
41 800
Vita491
27 300
Felicita55756
18 700
Malia2513
39 800
Vittoria4688A
22 300
Laguna2205N
34 000
MX4176
23 700
Vittoria4579F
24 900
Malia20-041
19 900
Alba5052midi
49 800
МХ3725
23 700
Alba4832
20 000
Vita335
54 700
Vittoria4616K
25 000
Vita103
45 700
Juliana5296B
32 000
Laguna8017
50 000
Malia20-059
24 800
MX4205a
28 400
MX4141F
28 000
Vittoria4421B
24 900
Vita487
25 500
Vittoria4425
31 700
Vita105k
33 400
Malia2212A
34 200
МТ056
18 700
Luce7316X
77 000
Vittoria4616AC
25 000
Vita185
49 500
Vita484
26 900
Vittoria4665A
24 800
Vita017
107 000
Vita271
32 600
Vita275
28 700
MX4026Y
26 000
Vita340
33 400
Vita481
38 700
Vittoria55767
67 000
Vittoria4616ST
25 000
Vita484A
31 000
Vittoria4814ST
19 800
Vittoria4481
23 500
Vittoria5640
25 000
Vittoria4757AS
25 000
Vita251
67 700
Luce5148
56 300
Vita102
48 900
Vita350
28 200
Alba5158
35 200
Fiori77282
27 900
Laguna7652X
30 200
SoleMare7499D
26 300
Vittoria4726
28 800
Vittoria4487
26 800
Alba5385
33 700
Vittoria4372AR
33 500

Вечерняя серебристая сумочка на цепочке

 • модель:
  B-1268
 • артикул:
  B-1268
 • В наличии:
  Да
 • Цвет:
  серебро

В салонах Vita brava всегда большой выбор вечерних сумочек, обуви и других аксессуаров. На сайте представлена лишь малая часть коллекции.

Бесплатная
примерка
Подгон по
фигуре
Оплата наличными
или картой
Доставка в
Ваш город
На сайте представлена лишь малая часть коллекции!
Примерить и купить можно в наших салонах:
Отзывы о нас:
Оставить отзыв